Směrnice města

ČísloNázev směrnice
1/2024Směrnice města o zadávání veřejných zakázek
příloha č. 1 – minimální požadavky
příloha č. 2 – kompetence
příloha č. 3 – protokol o průzkumu trhu
příloha č. 4 – VZMR II – bez poptávkového řízení
příloha č. 5 – VZMR III – bez poptávkového řízení
1/2023Směrnice města, o zpracování rozpočtu města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních
3/2022Směrnice města – Fond pro poskytovatele sociálních služeb
2/2022Směrnice města, kterou se stanoví postup při převzetí vodohospodářského majetku od soukromých vlastníků do majetku města
1/2022Směrnice města, kterou se mění příloha č. 1 ke Směrnici č. 1/2014 Služebnosti – inženýrských sítí zřizovaná na nemovitostech v majetku Města Říčany a postup při zřizování tohoto práva
2/2021Směrnice města – Fond na obnovu vodohospodářského majetku
1/2021Směrnice města – Fond rozvoje bydlení
příloha – Nová směrnice 1/2023 – Zásady bytové politiky
příloha č. 1 – Základní přehled domů s bytovými jednotkami
příloha č. 2 – Základní přehled bytových jednotek
příloha č. 3 – Standardy minimálního vybavení bytů
příloha č. 4 – Základní sazby nájemného
1/2020Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě
3/2019Směrnice pro činnost osadních výborů
1/2019Směrnice Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Říčany
6/2017Směrnice grantový fond 
3/2017Směrnice města – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Říčany
2/2017Směrnice města, kterou se doplňuje směrnice č. 3/2016 Humanitární fond
1/2017Směrnice města, kterou se mění příloha č. 1 ke směrnici č. 1/2014
6/2016Směrnice města – Fond rozvoje města
3/2016Směrnice města – humanitární fond města
1/2014Směrnice města – Služebnosti – inženýrských sítí zřizovaná na nemovitostech v majetku Města Říčany a postup při zřizování tohoto práva
nová příloha k směrnici č. 1/2014 – směrnice 1/2022
1/2013Směrnice města, kterou se doplňuje směrnice č. 2/2009, kterou se stanoví pravidla pro hospodaření s byty v DPS Senior
6/2012Technické standardy pro vodohospodářský majetek
2. část
3. část
4. část
5. část
2/2012Směrnice o postupu při zřizování a převodu staveb a objektu do majektu města
4/2011Směrnice města – Zásady, pravidla a postupy hospodaření s majetkem města Říčany
1/2011Směrnice města – zásady stanovení cen nemovitostí při jejich prodeji z majetku města Říčany
4/2009Směrnice města k zákonu o svobodném přístupu k informacím
2/2009Směrnice města, kterou se stanoví pravidla pro hospodaření s byty v DPS Senior
Žádost o přijetí do DPS Senior
1/2009Směrnice města, kterou se stanoví pravidla hospodaření s byty v majetku měst
6/2008Směrnice města – vyvěšování vlajek a pokládání květin