Konsolidace IT a nové služby TC ORP Říčany

Program: IOP
Prioritní osa: 2
Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Realizace: 2014/2015
Celkové náklady: 5.714.763,49 Kč + 5letá technická podpora ve výši 572.177,50 Kč 
Z toho dotace: 4.896.808 Kč  

Projekt je zaměřen na inovaci a zavedení nových služeb technologického centra ORP Říčany v rámci 8 vybraných strategických oblastí:
1) Virtualizace desktopů vč. posílení stávající HW infrastruktury – přinese zvýšení bezpečnosti ukládaných dat díky dvěma serverům, správa desktopů bude méně náročná oproti samostatným PC, zaměstnanci se budou moc přihlásit se ke svému účtu i zvenčí, klesne spotřeba el. energie.
2) Zvýšení kapacity, dostupnosti a rozšíření stávajícího datového úložiště – u datových úložišť je třeba zvýšit jejich dnes již téměř vyčerpanou kapacitu a zajistit vzájemnou replikaci dat pro zvýšení jejich ochrany.
3) Zvýšení zabezpečení IT pořízením nového firewallu – důvodem zabezpečení IT je naplnění pravidel připravované legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
4) Elektronizace oběhu a schvalování faktur a objednávek pro zefektivnění oběhu dokladů ve vnitřním procesu úřadu včetně autorizace a elektronického podepisování. V důsledku toho dojde k odstranění papírové komunikace a k úspoře.
5) Elektronizace formulářů státní správy a jejich začlenění do automatizace úřadu – pořízení elektronických formulářů pro státní správu daných zákonem a nařízením vlády je pořizováno pro zvýšení komfortu občanů-uživatelů.
6) Pořízení aplikace „rozklikávacího“ rozpočtu pro občany města k online prohlížení rozpočtu města.
7) Propojení účetních dat příspěvkových organizací s daty MěÚ, což povede ke zvýšení efektivity jejich hospodaření.
8) Pořízení hlasovacího zařízení pro jednání Zastupitelstva města.
Obecně budou výstupy projektu sloužit ke zefektivnění a usnadnění práce úředníků MěÚ, obcím celého ORP, příspěvkovým organizacím města a občanům.