Alšova ulice

Rozsah prací:

  • V rámci náročné a rozsáhlé opravy havarijního stavu kanalizace v Alšově ulici byl opraven kanalizační řad, vyrovnána vozovka a instalovány nové obruby. 
  • Bez problémů se neobešla ani pokládka nového asfaltového povrchu, kdy bylo při kontrole zjištěno, že kvalita odvedeného díla neodpovídá našim požadavkům a firma musela pokládku obrusné vrstvy vozovky provést znovu. 

Zahájení prací: únor 2023
Dokončení: červen 2023