Procesní řízení a automatizace procesů na MÚ Říčany

Fond: OP LZZ – výzva č. 53 
Program: Lidské zdroje a zaměstnanost 
Rok podání: 2010
Zpracovatel dotace: Ing. Věra Likešová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2010
Konec realizace: 2012 
Celkové náklady: 4 581 216 Kč  
Z toho dotace: 3 902 932 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit profesionální úřad vedoucí k vyšší efektivitě a jeho otevřenosti klientům. Došlo k definici klíčových činností a procesů úřadu, k proškolení zaměstnanců a realizaci průzkumů spokojenosti klientů. Zároveň proběhla automatizace 15 vybraných procesů (např. schvalování smluv, žádost o informace, vyjadřování ke stavbám, vyřizování stížností) tzn. elektronického systému úřadu, který pomocí řídícího mechanismu zajišťuje evidenci, předávání úkolů ve správném pořadí správným osobám, průběžné sledování postupu řešení úkolů včetně dodržování lhůt a stavu zpracovávaného úkolu. Systém využívá digitalizace dokumentů, oběh dokumentů v elektronické podobě a jejich elektronickou archivaci.