Zelená střecha školy a tělocvičny na Komenského náměstí, Říčany

Název programu:Operační program životní prostředí 2021-2027
Název žádosti:Zelená střecha školy a tělocvičny na Komenského náměstí, Říčany
Reg. číslo projektu:CZ.05.01.03/04/22_019/0000312
Celkové zdroje projektu:79 522 173,81 Kč
Způsobilé výdaje projektu:65 720 804,80 Kč
Výše dotace EU:60 462 441,42 Kč
Zahájení projektu:13. 11. 2023
Ukončení projektu:28. 2. 2026

Projekt řeší výstavbu  zelených střech na nově budované základní škole a tělocvičně na Komenského náměstí v Říčanech. Střechy jsou konstruovány svou skladbou jako střechy  s výraznou akumulační schopností. Ploché střechy budou osázeny dle celkové tloušťky skladby. Na jižním křídle (SO 04) s intenzivní zelenou střechou – pobytová terasa se školní zahradou, na ostatních plochách s extenzivní. Mocnost zeleně je od 15 do 28cm dle typu střechy. Celková plocha zelených střech je 0,411 ha.