Víceúčelové hřiště při ZŠ Říčany

Fond: SZIF – MAS 
Program: Program rozvoje venkova 
Rok podání: 2013 
Zpracovatel dotace: Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 3/2014
Konec projektu: 6/2015 
Celkové náklady: 615 175 Kč 
Z toho dotace: 456 668 Kč
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Projekt počítá s vybudováním sportoviště v areálu základní školy v Bezručově ulici, které bude sloužit potřebám žáků školy během tělesné výchovy, školní družině a centru Mraveniště. Hřiště s umělým povrchem bude osazeno koši na streetball, sloupky na volejbal, nohejbal, soft tenis a dvěma vestavěnými brankami na kopanou a florbal. Celý prostor bude zaplocen sítí. Výstavba začne v březnu letošního roku, přičemž projekt obdržel prostřednictvím MAS Říčansko téměř půlmilionovou dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF. Partnery projektu jsou ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY, FBC Říčany a Občanské sdružení Mraveniště.