Radní

Ing. Jarmila Voráčková

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

Oblast územního a stavebního rozvoje města se zaměřením na:

 • vyjadřování se ke stavebním záměrům na území města
 • koordinace rozvoje a správy technické infrastruktury města (voda, kanalizace, inženýrské sítě)

Oblast dopravy se zaměřením na:

 • dohled a koordinace místní hromadné dopravy
 • spolupráce při vytváření nových jízdních řádů

Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • aktivní fungování města v rámci Ladova kraje
 • podporu turismu a cestovního ruchu
 • aktivní fungování města v rámci Ladova kraje
 • kontrola zajištění pořádku ve městě

Oblast ochrany památek

Oblast sociální péče se zaměřením na:

 • podpora aktivit seniorů
 • záměry města v oblasti sociální politiky
Ing. Jarmila Voráčková

Ing. Jarmila Voráčková

Klidné město

Radní

Kontakty:

Mgr. Michal Anelt

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • mediální politiku města, koordinaci výstupů masové komunikace směrem k médiím i komunikaci orgánů města a městského úřadu s občany a obyvateli města a zajištění transparentnosti, srozumitelnosti, plynulosti a vzájemnosti této komunikace
 • koordinaci zahraničních vztahů, spolupráci s partnerskými městy
 • vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky

Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • řízení a kontrola agendy Komise pro životní prostředí
 • problematiku hospodaření s vodou v krajině
 • zvyšování biodiverzity
 • ochranu a tvorbu veřejné zeleně
 • dopady klimatických změn
 • zapojení města do aktivit podporujících vzdělávání a změnu postojů v oblasti ŽP /např. snižování jednorázových plastů/
 • komunikaci se spolky z oblasti životního prostředí

Oblast územního a stavebního rozvoje města se zaměřením na:

 • rozvoj veřejných prostranství města
 • boj proti vizuálnímu smogu

Mgr. Michal Anelt

Klidné město

Radní

Kontakty:

David Frydrych

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

Oblast tělovýchovy a sportu a grantový systém města se zaměřením na:

 • dohled nad plněním grantového systému města
 • zlepšení podmínek pro výkonnostní sport
 • komunikace se sportovními spolky

Oblast podpory podnikání se zaměření na:

 • komunikace s podnikateli a utváření podmínek pro rozvoj podnikatelské sféry
David Frydrych

David Frydrych

Unie pro sport a zdraví

Radní

Kontakty:

Petr Auředník

Rada města stanovila, že je garantem nad úkoly v oblastech:

Oblast hospodářské politiky se zaměřením na:

 • správu městského nemovitého majetku – budovy města (správa, oprava, údržba)
 • energetiku města

Oblast investic se zaměřením na:

 • veřejné osvětlení
 • drobné investice zejména dopravních staveb

Oblast mobility se zaměřením na:

 • nastavení systému kontrol parkování v rámci parkovacího systému ve městě
 • systemizaci vymáhání pokut za přestupky
 • pěší a cyklistickou dopravu

Oblast údržby města se zaměřením na:

 • dohled nad procesy a úkoly v oblasti údržby a pořádku ve městě
 • spolupráce nad projektem malých technických služeb
 • dohled nad údržbou veřejné zeleně

Petr Auředník

Klidné město

Radní

Kontakty: