Ulice Pivoňková a Čajkovského

V květnu byly zahájeny opravy komunikací v ulicích Čajkovského a Pivoňková. Komunikace se dočkají nového asfaltového povrchu doplněného na vybraných místech o betonové obrubníky. V ulici Čajkovského byla opravena část ve vlastnictví města Říčany. Zbývající úsek, který je v majetku více soukromých vlastníků, bude moci být opraven, dojde-li k předání pozemků pod cestou do vlastnictví města.


Zahájení prací: 5/2024
Dokončeno: 7/2024

Ulice Čajkovského
Ulice Pivoňková