Husova ulice

V ulici Husova bylo nutné provést opravu havarijního stavu plynového potrubí. Po dokončení plynu došlo na kompletní opravu vozovky, která dostala v celé šíři nový asfaltový povrch, došlo k částečné opravě chodníku a sanaci krajnic.  Upraveny byly i křižovatky s ulicemi E. Beneše a M. Horákové. Akci prováděla firma KOSOGASS-inženýring s.r.o.,která zvítězila s nabídkou1 186 693,95 Kč s DPH.