Dostavba kanalizace

Fond: SFŽP a Fond soudržnosti 
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: Allowance s.r.o.
Fyzické zahájení: 4/2012
Konec realizace: 7/2014 
Celkové náklady: 83 646 120 Kč
Z toho dotace: 51 734 258 Kč  
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Od března roku 2012 probíhá dostavba kanalizační sítě a kanalizačních přípojek v Říčanech. Projekt se týká deseti lokalit a zahrnuje pasportizaci stávajícího stavu, realizaci kanalizačního řadu a domovních přípojek a finální opravy povrchu dotčených komunikací. Projekt dostavby kanalizace patří mezi největší investiční akci města v tomto období. Dokončení projektu je naplánováno letos na jaře.

Na tomto místě budete průběžně informováni o projektu dostavby kanalizace. Případné dotazy pište na zc.ynacir@ecazilanak