Architekt města

Rozsah činnosti: Architekt města zodpovídá za celkovou koncepci architektonického rozvoje města, kvalitu veřejného prostoru, podobu městského mobiliáře, podílí se na hodnocení architektonických projektů v rámci města Říčany, je jedním z hlavních hybatelů architektonických soutěží města.

Na pozici architekta města Říčany byl v roce 2023 jmenován Ing. arch. Petr Frank. Funkci vykonává jako externí spolupracovník města na bázi příkazní smlouvy.

Kontakty:

Ing. arch. Petr Frank

Městský architekt