Odbor správních agend a dopravy

Vedoucí odboru správních agend a dopravy

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Umístění:

Odbor se zabývá agendami: 

  • evidence obyvatel
  • občanské průkazy
  • cestovní pasy
  • gratulace jubilantům  
  • zajišťování voleb a referend
  • výkon státní správy na úseku správních agend

Oddělení přestupků v dopravě

Umístění:

Oddělení úsekového měření rychlosti a vážení vozidel

Umístění:

Oddělení dopravy

Umístění:

Odbor se zabývá agendami:

  • silniční správní úřad
  • taxislužba
  • stanice měření emisí
  • výkon státní správy na úseku dopravy