Elektromobil a plug-in hybrid pro město Říčany

Elektromobil a plug-in hybrid pro město Říčany – číslo projektu: 1191100099

Fond: Státní fond životního prostředí
Program: Národní program životní prostředí
Rok podání:2020
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)
Konec realizace: 15.10.2021 

Závěrečné vyhodnocení akce – říjen 2021

Celkové schválené náklady projektu v Kč1 222 947,61
Výše schválené podpory v Kč372 000
Skutečně vyčerpaná podpora v Kč372 000
Výše vlastních prostředků v Kč878 951,61

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz,

Předmětem dotace je příspěvek Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky na nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany (1x plug in hybrid +1 elektrovozidlo) ve výši 372 000 Kč.