Hasiči

Hasičský záchranný sbor ČR – Územní odbor Kolín – stanice Říčany

 • Hasičský záchranný sbor byl ustaven podle zákona č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru v platném znění. Velitel stanice: npor. Ing. Roman Hejzlar
 • Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
 • Plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených dalšími právními předpisy:
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Stanice Říčany ve svém správním obvodu respektuje hranice správního obvodu města s rozšířenou působností Říčany a hasební obvod je určen podle časů dojezdu k mimořádným událostem. Při oznámení požáru, dopravní nehody a jiné mimořádné události z jakéhokoliv telefonu v síti ČR volejte linku 150 nebo 112.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Říčany

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla zřízena městem Říčany ustanovující listinou v prosinci 2001 podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Úkoly jednotky jsou stanoveny podrobně v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a ve vyhlášce č. 247/2001 Sb. Veškerá technika a věcné prostředky požární ochrany jsou majetkem zřizovatele, tedy města Říčany.
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Říčany je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany III/I, což znamená, že musí vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu v minimálním počtu 4 osob. K tomu slouží svolávací zařízení Fireport, který všem členům rozesílá SMS o vyhlášení poplachu a podrobnosti k události. Poplach vyhlašuje krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, tzv. KOPIS. Jednotka zasahuje nejen na území města Říčany, ale i v okolí. Kromě požárů vyjíždí také k odstraňování překážek z komunikací, čerpání vody, likvidaci nebezpečného hmyzu, dopravním nehodám, únikům ropných látek a jiným mimořádným událostem.
 • Velením této jednotky byl starostou města pověřen pan Zdeněk KAVKA. Jednotka má v současné době 22 členů, kteří jsou rozděleni podle jednotlivých specializací. Zázemí hasičům v současné době zajišťuje areál „Na Fabiáně“ v ulici Březinova. Ve výbavě jednotky je celkem 6 zásahových automobilů, z toho tři cisterny, dopravní automobil, kontejnerový automobil a velitelský automobil. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) na podvozku Scania P440. Vozidlo bylo pořízeno v roce 2020 a jedná se o velkokapacitní cisternu s objemem nádrže 8500 litrů vody a 510 litrů pěnidla na výrobu pěny. K zásahu může dopravit až 6 hasičů, spolu s nimi také další věcné prostředky. Mezi ně můžeme zařadit dýchací techniku hasičů, čerpadla, elektrocentrálu, prostředky pro zajištění ropných produktů, žebříky, motorové pily, zdravotnické vybavení pro poskytnutí odborného předlékařského ošetření apod. Zbylé dvě cisterny jsou na podvozku Tatra 815 s objemem nádrže na 8200 litrů vody a 800 litrů pěnidla a jsou určeny pro přepravu čtyř hasiče. I tato vozidla jsou vybavena podobným vybavením. Pro přepravu hasičů na místo zásahu nebo věcných prostředků využívá i dopravní automobil Ford Tranzit určený pro 9 osob. Využít se dá také v případě nutné evakuace obyvatel. Jednotka dále disponuje kontejnerovým automobilem Iveco Eurocargo, který převáží kontejner pro převoz smykového nakladače, cateringového kontejneru, protipovodňového kontejneru a kontejneru na suť. Pro přepravu motorového člunu slouží i velitelský automobil Dacia Duster, který hasiči získali převodem od městské policie. Nechybí ani smykový nakladač pro pomoc při likvidaci po silném větru nebo při povodních. Každý hasič je vybaven odpovídajícími osobními ochrannými a pracovními prostředky.
 • Jednotka se pravidelně každý pátek od 17:00 hod. schází a účastní se odborné přípravy, výcviku a údržby techniky a ostatních prostředků požární ochrany v objektu zbrojnice. Podrobnosti naleznete na webu www.sdhricany.cz/jednotka.
 • Při oznámení požáru, dopravní nehody a jiné mimořádné události z jakéhokoliv telefonu v síti ČR volejte linku 150 nebo 112.