Revitalizace Marvánku

Projekt revitalizace Marvánku byl zahájen v lednu roku 2022 a díky mírné zimě práce pokračovaly zdárně kupředu. Zvládli jsme i extrémní nárůst cen a nekonečné dodací lhůty. Díky velkému úsilí realizační firmy se podařilo vše potřebné zajistit v termínu a včas – například sloupy na veřejné osvětlení byly dodány z Německa.

Z Marvánku mám velkou radost. Myslím, že díky citlivým úpravám se vedle Jurečku stane dalším centrem letních radovánek pro Říčaňáky,“ říká starosta David Michalička.

Co se změnilo:

● Opravili jsme vyšlapané chodníčky. Díky mlatovému povrchu si zachovaly přírodní charakter a zároveň budou bezpečné pro malé děti i seniory. V některých částech chodníky lemují mohutné dřevěné klády, které slouží nejen ke zpevnění, ale i k posezení. Doplnili jsme lavičky a koše.

● Máme radost, že jste si oblíbili velké dřevěné molo (60 m²), ze kterého je krásný, romantický výhled na celý Marvánek. U břehu dále přibyla dvě menší pontonová mola, která zjednoduší nástup do plavidel všeho druhu. Na Marvánku si můžete půjčit lodičku a nově jsme pořídili kajak a také dva paddleboardy.

● Nefunkční vstup s technickým zázemím prošel zásadní změnou. Objekt byl obložen modřínovým dřevem a stal se důstojným vstupním portálem.

● Asfaltový povrch na hrázi mezi cyklostezkou a parkovištěm byl opraven, vjezdu aut brání sloupky. Doplnili jsme veřejné osvětlení.

● Parkoviště bylo kompletně zrekonstruováno a vznikla nová parkovací místa. Použity byly zatravňovací tvárnice – díky tomu dešťová voda zůstane v půdě a neodteče do kanalizace. Nechybí ani nové osvětlení, které zde zcela chybělo.

● Přístupová komunikace Řípská dostala asfaltový povrch a také došlo k prodloužení kanalizačního řadu pro napojení další objektů včetně restaurace. Opravili jsme parkoviště a část Řípské ulice.

● Nejen děti, ale i dospělí mají radost z vodního hřiště se zajímavými prvky. Park je interaktivní a nutí děti přemýšlet a spolupracovat. Voda z rybníku bude k jednotlivým prvkům přiváděna pomocí ručních pump, zpátky poteče drenážním potrubím. Na hřišti najdete například egyptské kolo, které funguje na stejném principu zavlažování, jako bylo používáno ve starověkém Egyptě. Vyzkoušet můžete i podzemní telefon nebo Archimedův šroub.

Již dříve bylo z participativního rozpočtu v blízkosti restaurace za dva miliony korun vybudováno zážitkové devítijamkové minigolfové hřiště.

● Litorální pásmo na Marvánku, které slouží jako přirozená filtrace a zlepšuje kvalitu vody, bylo osazeno mokřadními rostlinami. Hladina vody se zde pohybuje od nuly až po jeden metr, a podle toho byl zvolen výběr rostlin. Na břehu rybníka se objeví například rákos obecný, orobinec úzkolistý, skřípinec jezerní, zblochan vodní, šmel okoličnatý nebo také kosatec žlutý.

Zhotovitel: firma GREEN PROJECT s.r.o.
Zahájení: 1/2022
Ukončení: 6/2022

Video ze slavnostního otevření zde: