Spolupracující organizace

Psychoterapie a mediace – Mgr. Klára Rudolfová
http://www.terapie-koucink.cz/

Bílý kruh bezpečí
http://www.bkb.cz/

DONA linka, pomoc obětem domácího násilí
http://www.donalinka.cz/

Cesta integrace, o.p.s.
http://www.cestaintegrace.cz/

Dětské krizové centrum
http://www.ditekrize.cz/

Dobrá rodina, o.p.s.
http://www.dobrarodina.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna Strančice
http://www.skolastrancice.cz/index.php/archives/1680

Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“
http://www.usmev-ricany.cz/

Raná péče diakonie Stodůlky
http://www.rana-pece.cz/

Rozum a Cit Říčany
http://www.rozumacit.cz/

Komunitní centrum Říčany, o.p.s.
www.kcricany.cz

Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz/

NATAMA
http://natama.cz/

Intervenční centrum Respondeo
Nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk
www.pomocobetem.cz

Okresní soud Praha východ, Na Poříčí 20/1044, 112 97, Praha 1
Okresní soud Kolín, Kmochova 144, 280 02 Kolín
www.justice.cz

Okresní státní zastupitelství
Husova 11, 110 00 Praha 1
www.justice.cz

Krajský soud v Praze
Nám. Kinských 234/5, 150 75, Praha 5
www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10993

Probační a mediační služba Kolín
Rimavské Soboty 992, 280 23 Kolín
www.pmscr.cz

Probační a mediační služba Praha východ
Na Míčánkách 1497/2, 100 83 Praha 10 Vršovice
www.pmscr.cz

Středisko výchovné péče
Čakovická 783/51, Praha 9 Prosek
www.klicov.cz/svp

Středisko výchovné péče Modřany
Rakovského 3138,  143 00 Praha 12
www.dum-praha.cz/

Pedagogicko psychologická poradna
Mochovská 570
194 00, Praha 9 – Hloubětín
www.ppp3a9.cz/ppp9/

Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 – Michle
www.ditekrize.cz

Psychiatrické nemocnice
PN Bohnice – Ústavní 91, 181 02 Praha 8
www.bohnice.cz/

Centrum psychologicko – sociálního poradenství
Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5
www.prorodinu.zde.cz

Dětské a dorostové detoxikační centrum
Vlašská 36, 118 33 Praha 1
www.nmskb.cz/oddeleni/detox/

Obvodní oddělení Policie
Masarykovo nám. 56/3, Říčany
www.policie.cz/clanek/oop-ricany-oop-ricany.aspx

Dětský diagnostický ústav
U Michelského lesa 222, 140 00 Praha 4 Krč
www.ddu-praha.cz/

Diagnostický ústav pro dívky
Na Dlouhé mezi 19, 140 00 Praha 4 Hodkovičky
www.dum-praha.cz/

Diagnostický ústav pro chlapce
Lublaňská 33, 120 00 Praha 2
Komora mediátorů a facilitátorů ČR
www.kmfcr.cz

Občanská poradna Říčany
Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany
www.cestaintegrace.cz

Dům na půli cesty
www.dom-os.cz

Občanské sdružení Sananim (prevence a léčba drogových závislostí)
www.sananim.cz
www.drogovaporadna.cz

A další státní a nestátní instituce…..

Mateřské, základní a střední školy
Základní školy praktické
Střední odborná učiliště
Dětské domovy
Dětské domovy se školou
Výchovné ústavy
Městská policie
Služba kriminální policie a vyšetřování
Dětská centra
Porodnická oddělení
Dětští lékaři a další zdravotnický personál
Dětská oddělení nemocnic
Nadace
Obecní úřady I. a II. stupně
Přestupková oddělení
Nestátní neziskové organizace
Nízkoprahové kluby
Intervenční centra
Dětští psychiatři, psychologové a terapeuti
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Ostatní OSPODy
Okresní správa sociálního zabezpečení
Úřady práce
Komunitní centra
Poradenská centra
Terapeutické komunity
Domy na půli cesty