Říčany – IT vybavení pro stavební úřad

Program: Národní plán obnovy – Z1716 IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů

Komponenta: 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

Subkomponenta: 1.6.1 Zavedení nového stavebního zákona do praxe

Název projektu: 473_Říčany_IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 20

Registrační číslo projektu: CZ.31.9.0/0.0/0.0/24_119/0009463

Období realizace: 2024

Celkové způsobilé výdaje: 1 100 000 Kč

Výše dotace: 1 100 000 Kč

Dodavatel: Aricoma Systems a.s.

Cílem projektu je pořízení 20 kusů standardizovaných balíčků IT techniky pro stavební úřad v souvislosti se zavedením nového stavebního zákona do praxe. Jednotlivé IT balíčky zahrnují notebook s vybavením a 2 velkoformátové monitory. IT technika je určena výhradně k výkonu správních činností zaměstnanců, kteří v rámci svého pracovního poměru vykonávají činnost stavebního úřadu.