Elektronické označníky, Říčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0010951
Rok podání: leden 2019
Celkové způsobilé výdaje: 3 492 646,- Kč
Celková dotace: 3 143 381,40 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,- Kč

projekt je od roku 2020 v udržitelnosti

Projekt zahrnuje výměnu stávajících analogových jízdních řádů za nové interaktivní označníky. Pro výměnu označníků bylo vybráno 13 zastávek a stanoviště „Na Fialce“, kde se
pohybuje velký počet návštěvníků volnočasového centra.  Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Jaký problém projekt řeší?  – Projekt „Elektronické označníky, Říčany“ řeší problém efektivní informovanosti o spojích hromadné dopravy. V současné době jsou jízdní řády na zastávkách umístěny v analogové podobě, neupozorňují na aktuální zpoždění spojů, neumožňují cestujícím operativně zvolit jiný vhodný spoj v případě zpoždění či výpadku původně zvoleného spoje. Papírové označníky jsou navíc častým terčem vandalismu, jsou poničené a nečitelné.
Co je cílem projektu? – Cílem projektu je zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, která zlepší přehlednost městské dopravy v Říčanech.