Stavební úpravy a vybavení ZŠ Nerudova, Říčany

Fond: ROP Střední Čechy 
Program: ROP Střední Čechy 
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: Ing. Hana Jarošová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2011
Konec realizace: 2011 
Celkové náklady: 9 930 539 Kč  
Z toho dotace: 7 830 916 Kč

V pondělí 7. března 2011 proběhlo slavnostní zahájení stavby.

Díky projektu rekonstrukce se ze Základní školy Nerudova stal bezbariérový objekt. Mezi další stavební úpravy patřilo zateplení budovy, výměna rozvodů vody a kanalizace nebo zřízení nové střechy. V rámci projektu došlo i k vybavení učeben. Projekt byl financován z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy. Partnery projektu jsou ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY, Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., a Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. a Dětský domov Strančice.