Symboly města

Znak města Říčany

Městský znak Říčan je odvozen od historického erbu uděleného erbovní listinou císaře Maxmiliána II. v roce 1575. Tvoří ho v modrém štítě stříbrná kvádrovaná brána se dvěma věžemi, zlatou zvednutou mříží a pěti stínkami. Věže mají červené kuželové střechy se zlatými makovicemi. Mezi věžemi černo-stříbrně kosmo dělený štítek rodu Smiřických.

Odvozená vlajka je složena ze dvou stejně širokých pruhů, bílého v horní části a modrého ve spodní. V levém horním rohu je do výšky bílého pruhu vložen černo-bílý kosmo dělený čtverec.

Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. Použití znaku schvaluje Rada města Říčany.

Použití znaku města dle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Logotyp města Říčany

Logotyp města vznikl v roce 2013 v rámci vyzvané veřejné soutěže. Autorem je studio 2OOM, Pardubice. Logotyp je tvořen kruhem, do kterého je vloženo písmo Ř. Háček je rozšířen do podoby vyplněného trojůhelníku, který shora narušuje základní kruh. Symbolika tohoto tvaru odkazuje na list leknínu, a tedy původní znak pánů z Říčan (trojice stříbrných leknínových listů na červeném pozadí).

Základní barevnost je zelená symbolizující okolní krajinu, do které jsou Říčany usazeny a modrá odkazující na šestici říčanských rybníků.

Použití logotypu města Říčany je možné pouze se svolením.