Fasáda bývalé školy v Jažlovicích

Rozsah prací:

  • Opravena byla fasáda budovy bývalé školy, ve které nyní sídlí archiv Muzea Říčany.

Zahájení prací: květen 2023
Ukončení: červen 2023