Snížení energetické náročnosti budovy – Městské kulturní středisko Říčany

Fond: OPŽP  
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2012 
Zpracovatel dotace: Energy Benefit Centre a.s.
Fyzické zahájení: 6/2013
Konec realizace: 9/2013 
Celkové náklady: 8.223.523 Kč
Z toho dotace: 2.516.000 Kč 
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Přes letní měsíce roku 2013 se uskutečnila zásadní rekonstrukce kulturního centra v Říčanech. Vnější stavební práce byly orientovány na snížení energetické náročnosti stavby a týkaly se opravy střechy, zateplení budovy a výměny oken. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Životního prostředí OPŽP. Kromě oprav exteriéru město zafinancovalo i rekonstrukci vnitřních prostor. Nákladná oprava interiéru zahrnovala estetické úpravy vnitřního sálu, akustiku, audiovizuální techniku, úpravu jeviště či šaten.