Revitalizace Říčanského potoka v Olšanech

Rozsah prací:

  • Projekt revitalizace okolí Říčanského potoka v Olšanech (od sportovní haly až po ulici Široká). V rámci této investiční akce byla upravena nevzhledná plocha kolem parkoviště u fotbalového hřiště. V Říčanech tak vznikl další krásný veřejný prostor v centru města, kde lze relaxovat a potkávat se s přáteli.
  • Zmizely betonové panely a odhalilo se přírodní koryto potoka. Projekt počítal s několika odpočinkovými terasami a výsadbou nové zeleně (původní vzrostlé stromy zůstanou zachovány). Podél potoka vede stezka pro pěší i cyklisty. Počet parkovacích bude zachován.
  • Městu se podařilo vyjednat, že na realizaci „malé říčanské náplavky“ se bude podílet i státní podnik Povodí Vltavy. Město též jedná s krajem o rekonstrukci mostu na Široké.

Zahájení prací: březen 2023 
Dokončeno: leden 2024