Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Integrovaný regionální operační program
Rok podání: srpen 2017
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 1. 5. 2018
Konec realizace: 1. 5. 2019
Celkové náklady projektu : 15 801 055,24 Kč

Celkové způsobilé náklady: 14 318 388,24 Kč

Z toho dotace: 12 886 549,41 Kč

Cílem projektu je zajistit kvalitní výuku anglického jazyka, který je na říčanských školách vyučován od roku 1990. Ruku v ruce s tím je cílem posílení a zkvalitnění a výuky počítačové gramotnosti a IT (ICT). Moderní interaktivní nástroj dá samotné výuce nový rozměr. Umožní nadaným žákům postupovat rychleji vpřed a těm, kteří nadání na jazyky nemají, umožní stále se vracet, procvičovat a opakovat. Učitelé i žáci ocení možnost snáze a kvalitně se v anglickém jazyce vzdělávat. Použití interaktivních prvků výuky je vždy na volbě učitele anglického jazyka a v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků často dochází k tomu, že nepoužívají vždy kvalitní nebo úplné programy, které jsou k dispozici často jako freeware. Pořízený software povede ke zkvalitnění výuky a k rozvoji vzdělávacích možností škol. Projekt přispěje to k zintenzivnění výuky anglického jazyka, kdy bude nakoupen software pro výuku anglického jazyka, umožní osvojit si znalosti a dovednosti a umožní zapojení anglického jazyka do ostatních vyučovacích předmětů. Zlepšené technické zázemí v podobě nových interaktivních tabulí, vizualizérů, barevných multifunkčních tiskáren, 3D tiskáren je nutná součást výuky tak, aby byla zajímavá a pestrá a aby se děti do hodin těšili. Nákup nastavitelných židlí a odpovídajících PC stolů je součást zdravého sezení pro děti, které je akcentováno SZÚ, aby židle a stoly měly odpovídající ýšku výšce dítěte.

Důležitým cílem je přebudování 2. ZŠ Bezručova na bezbariérové zařízení. Je to poslední škola, která byla stavěna jako bariérová, za ta léta jako srostlice jednotlivých budov. Instalací schodišťových plošin a bezbariérových WC umožní i tato škola stát se bezbariérovým zařízením. Cílem projektu je vyřešení konektivity WNA/LAN v souladu s přílohou č. 8 Specifických pravidel, také nákup nových serverů.

V červenci 2019 vsoutpil projekt do svého prvního roku udržitelnosti, která potrvá 5 let.

lánek z Kurýra z května 2018 zde

článek z Kurýra z října 2018 zde

článek z 1. ZŠ Říčany zde

článek z 2. ZŠ Říčany k projektu zde

Říčanští žáci pojedou na zájezd do Anglie zde