Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Integrovaný regionální operační program; Integrované teritoriální investice
Rok podání: říjen 2017
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany) ve spolupráci s Nadací Partnerství a ostatními obcemi. Hlavním projektantem: KAP Atelier
Fyzické zahájení: listopad 2018 pro část 1,2,4,; leden 2019 pro část 3
Konec realizace: duben/květen 2020 (předání dokončené stavby)

Celý úsek cyklostezky je rozdělen do 4 logických celků, které byly v říjnu 2017 podány jako 4 samostatné žádosti.

1. část – žadatelem dotace je město Říčany – Cyklostezka do Prahy na kole  úsek Mnichovice – Kolovraty – část 1. Říčany – CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006836

Do první části patří etapy: Ia, Ib, IIa, IIb, v celkové délce 3000 m. Indikátor je 60 stání pro  kola. První část prochází přes katastr Praha – Kolovraty, Říčany

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 29 000 000 Kč Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

2. část – žadatelem dotace jsou Říčany – Cyklostezka do Prahy na kole  úsek Mnichovice – Kolovraty – část 2. Říčany , Světice- CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006835

Do první části patří etapy: IIc, IId, III, v celkové délce 3983m. Indikátor je 72 stání pro kola.

Druhá část prochází přes katastr Říčan, Světic.

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 25 125 039,17 Kč. Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

3. část- žadatalem je obec Všestary – Cyklostezka do Prahy na kole  úsek Mnichovice – Kolovraty – část 3. – Všestary – CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006831

Do třetí části patří etapy: IVa1, IVa2

Třetí část prochází přes katastr Všestar, Strančic v celkové délce 2733m. Indikátor je 52 stání pro kola

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 16 354 800 Kč, Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

Odkaz na web Všestar – http://www.obec-vsestary.cz/obec-1/projekty/cyklostezka-do-prahy-na-kole/

4. část – žadatelem je město Mnichovice  –Cyklostezka do Prahy na kole  úsek Mnichovice – Kolovraty – část 4.- Mnichovice- CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006832

Do čtvrté části patří etapy IVb1, IVb2, v celkové délce 3597m. Indikátor: 50 krytých parkovacích stání pro kola.

Prochází přes katastr Mnichovic, Všestar. celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu.  29 542 056,73 Kč. Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

Odkaz na web mnichovice – https://www.mnichovice.cz/cyklostezka-do-prahy-na-kole-quot/d-5215/p1=2737

Odkaz na link největších investičních projektů na webu města zde