Za přírodou do zahrádky – MŠ Zahrádka Říčany – Město Říčany

Fond: OPŽP  
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2015
Zpracovatel dotace: Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 9/2015
Konec realizace: 11/2015
Celkové náklady: 2 858 106,- Kč
Z toho dotace: 2 464 276,39,- Kč 

Cílem projektu je vytvoření zahrady mateřské školy v přírodním stylu tak, aby vyhovovala zdravému vývoji a potřebám dětí, podněcovala jejich fantazii a tvořivost a splňovala nároky na bezpečnost. Dominantními prvky zahrady budou terénní vlny, předěly a rostlinná zákoutí, vědomě a cíleně vytvořená místa, ve kterých se děti mohou seznamovat s přírodou, a kde mohou svobodně pozorovat živočichy a zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Použitými materiály jsou půda, kámen, rostliny a dřevo.