Rada města

Rada města Říčany má 7 členů a je volena zastupitelstvem. K 1. 1. 2024 má rada následující složení.

Ing. David Michalička

Ing. David Michalička

Klidné město

starosta – uvolněný

Mgr. Hana Špačková

Mgr. Hana Špačková

Klidné město

1. místostarostka – uvolněná

Ing. Pavel Matoška

Ing. Pavel Matoška

Klidné město

2. místostarosta – neuvolněný

Ing. Jarmila Voráčková

Ing. Jarmila Voráčková

Klidné město

radní – uvolněná

Mgr. Michal Anelt

Klidné město

radní – neuvolněný

David Frydrych

David Frydrych

Unie pro sport a zdraví

radní – neuvolněný

Petr Auředník

Klidné město

radní – neuvolněný

Jednací řád

Předpokládané termíny jednání rady

Každý čtvrtek mimo státních svátků.

Kontakt na radní

Chcete-li kontaktovat říčanské radní, obraťte se na sekretariát Kanceláře starosty:

Zřízené komise

Rada města Říčany zřídila jako své iniciativní a poradní orgány na období 2022-2026 v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tyto komise:

  1. Školská komise – předseda Alan Ilczyszyn
  2. Sociální a zdravotní komise – předseda MUDr. Rostislav Broukal
  3. Komise pro partnerská města – předsedkyně Ing. Petra Šmolíková
  4. Dotační komise – předsedkyně Ing. Alžběta Macková
  5. Komise pro životní prostředí – předsedkyně Mgr. Soňa Černá
  6. Mediální komise – redakční rada Kurýru – předsedkyně Kateřina Lauerová