Nedbalova ulice

Rozsah prací:

  • Opravili jsme a dobudovali inženýrské sítě – vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci
  • Komunikace dostala asfaltový povrch
  • Nový chodník ze zámkové dlažby
  • Nové veřejné osvětlení

Začátek stavby: červenec 2021
Konec stavby: leden 2022
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Cena: cca 9 000 000 Kč