Přehled poskytnutých dotací – program Provoz 2019

Dotace města z programu Provoz 2019 rozděleny

Dne 12. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Říčany pod číslem usnesení 18-07-019 program PROVOZ na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany na rok 2019, alokace byla stanovena ve výši 3 500 000,- Kč.

O dotaci na provoz v roce 2019 požádalo 38 organizací v celkové výši 4 190 000,- Kč. Rozdělení dotací projednávalo zastupitelstvo na svém zasedání 10. dubna 2019. Přijalo usnesení o navýšení finančních prostředků v rozpočtu programu z rezervy grantového fondu o 105 000,- Kč. Následným usnesením schválilo rozdělení finančních prostředků 36 organizacím, které vyhověly podmínkám a kritériím programu Provoz 2019, v celkové výši 3 603 105,- Kč. Dotace nebyla přiznána 2 organizacím, u nichž se veřejnosprávní kontrolou nepodařilo prokázat splnění základních kritérií pro přidělení výše dotace, u 3 organizací, kde bylo při veřejnosprávní kontrole zjištěno pochybení spočívající v nesprávně uvedeném počtu aktivních členů v čestném prohlášení žádosti o dotaci, bylo přiznáno 50 % z dotace, která odpovídá reálně zjištěnému počtu členů organizace. Všechny žádosti o dotaci byly z důvodu deficitu v rozpočtu pokráceny koeficientem 0,957.

Program Provoz 2018 – alokace peněžních prostředků

Název organizaceČástka schválená zastupitelstvem (v Kč)
Abeceda praktického pohybu, z. s.23 925,-
Aikido Kenkyukai Říčany, z. s.95 700,-
Aizen-japonská zahrada, o.p.s.0,-
Ant Parkour Deadly Team Říčany, z. s.47 850,-
Běžecký klub Říčany, z. s.9 570,-
Bruslařský klub Říčany, z. s.47 850,-
Centrum Na Fialce, o. p. s.239 250,-
Český rybářský svaz, z. s.95 700,-
Divadelní spolek Tyl, z. s.23 925,-
FBC Draci, z. s.143 550,-
Fight Club Říčany, z. s.9 570,-
FK Radošovice, z. s.143 550,-
FK Říčany, z. s.239 250,-
Fuego Říčany, z. s.95 700,-
Gymnastika Říčany, z. s.239 250,-
ICE Ballerina, z. s.47 850,-
Judo Club Kyklop, pobočný spolek Říčany95 700,-
Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany, z. s.143 550,-
Klub šachistů Říčany 1925, z. s.95 700,-
Mraveniště, centrum volného času Říčany, z. s. 143 550,-
OB Říčany, z. s.95 700,-
Okrašlovací spolek v Říčanech, z. s.9 570,-
Rugby Club Říčany, z. s.143 550,-
Říčanský Komorní Orchestr, z. s.23 925,-
Sbor Církve Bratrské v Říčanech23 925,-
SC Spirit Říčany, z. s.143 550,-
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Říčany47 850,-
Seniorcentrum Říčany, z.s.0,-
SK Slunéčko, z. s.95 700,-
Studio Dance EB, z. s.143 550,-
Škola Taekwon-Do Kwang Gae, z. s.95 700,-
TJ Sokol Říčany a Radošovice, z. s.382 800,-
TJ Sokol Pacov, z. s.9 570,-
TJ Tourist, z. s.47 850,-
TK OÁZA, z. s.23 925,-
TK Radošovice, z. s.95 700,-
TŠ TWIST Říčany, z. s.143 550,-
ZO ČSOP EKOCENTRUM Říčany, z. s.95 700,-

Lenka Urbanová, OKS