Otavská ulice

Rozsah prací:

  • Rekonstrukce se týká úseku od křižovatky s Voděradskou po křižovatku Labskou.
  • Opravíme vodovodní a kanalizační řady.
  • Doplníme přípojky k nemovitostem. 
  • Výměníme veřejné osvětlení včetně kabeláže.
  • Opravíme povrch komunikace a vybudujeme nový chodník.


Město se snažilo vyjednat i rozšíření komunikace. Bohužel, vlastník sousedního pozemku nesouhlasil. Hledáme další řešení a povedeme jednání o zřízení alespoň zpevněné krajnice, případně výhyben.

Zahájení prací: 18. července 2022 
Konec: listopad 2022
Zhotovitel: Walco s.r.o.