Městský úřad

Městský úřad Říčany je organizačně dělen na jednotlivé odbory, které jsou v některých případech dále děleny na další oddělení, dále na samostatná oddělení a úseky stojící vně této struktury: Útvar interního auditu, Útvar krizového řízení. Zatímco tajemník městského úřadu je statutárním orgánem ve věcech pracovněprávních a dále zodpovídá za výkon přenesené působnosti (státní správy), v čele městského úřadu stojí starosta města.

Organizační struktura

Městský úřad v Říčanech má aktuálně (k 1. 12. 2023) následující organizační strukturu: