Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2021 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2021 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 370 000,- Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí –  28.02.2021

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách Ministerstva kultury České republiky :

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269, e-mail: zc.ynacir@avokbuok.anazuz