Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných popelnic nebo kontejnerů.

Provozní doba sběrného dvora v letním období (1. 4.–31. 10.)

dendopoledneodpoledne
pondělí13.00—18.00
středa13.00—18.00
pátek13.00—18.00
sobota9.00—12.0012.00—16.00
neděle14.00—18.00

Provozní doba sběrného dvora v zimním období (1. 11.–31. 3.)

dendopoledneodpoledne
pondělí12.00—16.00
středa12.00—16.00
pátek12.00—16.00
sobota9.00—12.0012.00—14.00

V případě, že otevírací den ve sběrném dvoře připadne na den státního svátku či ostatní svátky, kdy je státem uznaný den pracovního klidu, bude sběrný dvůr uzavřen.

Provoz kanceláře Marius Pedersen pondělí–pátek: 8.00–16.00 hodin

Kdo může sběrný dvůr využít? 

Ve většině obcí, kde se sběrný dvůr provozuje, je možné odpad uložit bezplatně (platí pro občany, tedy fyzické osoby – zapojené do systému odpadového hospodářství města – pokud platí poplatek za popelnici). Pokud si nejste jisti, zeptejte se na vašem obecním nebo městském úřadě. Zde by vám měli i sdělit provozní dobu a upřesnit, které odpady a případně jaké množství zde můžete ukládat.

Omezené množství bývá většinou pouze pro stavební suť a pro určité druhy elektroniky, např. chladící zařízení. Je to vlastně proto, aby se podnikatelé nezbavovali „podnikatelských“ odpadů tak, že se prokážou občanským průkazem jako občan a neukládali odpad bezplatně, neboť pro podnikatele platí jiný režim platby za odpady.

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:

  • kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
  • kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod. (prosíme, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata)
  • objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny(koberce, linolea), umyvadla, toalety
  • elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, nefunkční sporáky, pračky apod.
  • stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
     

Jak nakládat s nebezpečným odpadem?

Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou – to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Každý dvůr má svého správce, který vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.

Jak využít velkoobjemové kontejnery?

Alternativou sběrných dvorů je svoz objemného odpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů přistavovaných na stanovištích přímo ve městě. Občané, kteří mají omezené možnosti svůj objemný odpad odvézt přímo do sběrného dvora, tak mohou odpad též bezplatně odložit do těchto kontejnerů.

Problémem těchto svozů je, že kontejnery jsou mnohdy přeplněny a odpad se objeví i okolo, je tedy potřeba následného úklidu. Dalším nedostatkem je, že směs odpadů je neroztříditelná a jde přímo na skládku, zatímco na sběrném dvoře má každý druh odpadu svůj zvláštní kontejner.

Proč bychom měli vyhazovat odpad ve sběrném dvoře?

Systém sběru odpadu na sběrných dvorech i svoz velkoobjemovými kontejnery naštěstí omezuje vznik černých skládek. Ten netěší žádného z nás, nehledě k tomu, že mnohdy lidé do příkopů vyhodí i nebezpečný odpad, který může ohrozit život v přírodě i zdraví člověka např. v případě, že se dostanou ke zdroji pitné vody.

Využívejte tedy sběrných dvorů. Když už jednou odpad naložíte na kárku nebo do auta, je rozhodně lepší jej odvézt do sběrného dvora. Nehyzdíte krajinu a navíc neriskujete, že až budete sypat odpad do lesa, že vás při tom někdo přistihne a zaplatíte pokutu. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. Za to může obec (město) uložit dle § 69 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona pokutu až 50 000 Kč.