Parkoviště na Kavčí skále

Rozsah prací:

  • Úprava plochy vedle bytových domů na Kavčí skále.
  • Projekt byl předložen SVJ  předem k připomínkování.
  • Povrch je zpevněn zasakovací dlažbou, zároveň byl opraven přístup pro pěší.

Zahájení prací: únor 2023
Dokončení: duben 2023