Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Umístění:

Úřední hodiny

úřední dendopoledneodpoledne
pondělí7.00—12.0012.30—18.00
úterý
středa7.00—12.0012.30—18.00
čtvrtek
pátek

Obecně se odbor zabývá touto agendou:

 • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro město Říčany a pro obce ve správním obvodu ORP Říčany
 • pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Říčany
 • zpracování souhrnných stanovisek města pro územní a stavební řízení
 • státní památková péče  
 • aplikace dokumentu Zásady pro výstavbu ve městě Říčany
 • vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování

Kontakty

Pro město Říčany (k.ú. Jažlovice, Kuří u Říčan, Pacov u Říčan, Říčany u Prahy, Říčany-Radošovice, Strašín u Říčan, Voděrádky)

Pořizování ÚAP pro SO ORP Říčany

Konzultace: pondělí a středa 8:30-12:00 a 12:30-16:00 pro obce: Kunice (Dolní Lomnice, Kunice u Říčan, Všešímy), Kozojedy, Modletice, Nupaky, Oplany, Strančice (Otice u Svojšovic, Předboř u Prahy, Strančice, Svojšovice, Všechromy), Sulice

(Tel. konzultace mimo úřední dny 8:30-14:00)

Pro obce: Čestlice, Kaliště (Kaliště u Ondřejova, Lendsedly), Kamenice (Ládví, Štiřín, Těptín), Křížkový Újezdec (Čenětice, Křížkový Újezdec), Mirošovice, Mnichovice (Mnichovice, Božkov, Myšlín), Sluštice, Svojetice, Tehovec, Vlkančice, Všestary, Zvánovice

Pro obce: Černé Voděrady, Doubek, Hrusice, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy (Kostelec n.Č.L., Svatbín), Mukařov (Mukařov, Srbín, Žernovka), Nučice, Oleška (Brník, Krymlov, Oleška), Ondřejov (Ondřejov, Třemblat, Turkovice u Ondřejova), Popovičky (Chomutovice u Dobřejovic, Popovičky), Prusice, Struhařov, Velké Popovice (Lojovice, Mokřany, Velké Popovice), Výžerky

Konzultace: pondělí 7:00-12:00 a 12:30-16:00, středa 7:00-12:00 a 12:30-16:00 pro obce: Březí, Stříbrná Skalice (Hradec u Stříbrné Skalice, Hradové Střímelice, Kostelní Střímelice, Stříbrná Skalice), Tehov, Vyžlovka

Pro obce: Babice, Dobřejovice, Herink, Jevany, Kostelec u Křížků, Křenice, Louňovice, Pětihosty, Petříkov (Petříkov u Velkých Popovic, Radimovice u Velkých Popovic), Radějovice (Olešky, Radějovice), Senohraby, Světice, Štíhlice

pondělí 14:00 – 18:00, středa 9:00 – 13:00

Aktuality odboru

Od 1. 1. 2018 vydává odbor územního plánování a regionálního rozvoje závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

Dle § 96b SZ se závazné stanovisko nevydává pro stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1. SZ.

Pokud možno podávejte, prosím, dokumentace v elektronické podobě.

Vzhledem ke stále napjaté situaci ve vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování chceme tímto poprosit klienty, aby při podávání žádostí věnovali dostatečnou pozornost kvalitě projektové dokumentace, neboť ne vždy tomu tak je. Rádi bychom vyřizování pro Vás urychlili, a k tomu je třeba oboustranné spolupráce.

Obracíme se proto na klienty žádající o stanovisko orgánu územního plánování, aby v zájmu urychlení vyřizování této agendy dbali následujících pokynů:

 1. Podávejte, prosím, žádosti řádně vyplněné, obsahující všechny nutné informace.
 2. Dodávejte, prosím, projektovou dokumentaci v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Pro posouzení souladu s ÚPD potřebujeme přehledný situační výkres (umístění objektů na pozemku, číslo a k. ú. pozemku, sítě, napojení…), dále pohledy nebo přehledné řezy pro posouzení dodržení výšky objektu a dále příslušnou část souhrnné zprávy, která obsahuje výslovné posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací. Tedy výpočet zastavěné plochy, plochy zeleně atd. – a to tak, že tato čísla bude možno prověřit z přiloženého výkresu, dále údaje o řešení technické infrastruktury a další potřebné údaje, o nichž se v daném územním/regulačním plánu hovoří. Nepotřebujeme detailní technická řešení stavby apod.
 3. Je vhodné uvést do dokumentace výslovné prohlášení o jejím souladu s ÚPD a toto doložit.
 4. Nezapomínejte, prosím, na uvedení čísla pozemku a názvu katastrálního území.
 5. Pro posouzení souladu s ÚPD si, prosím, vyhledejte příslušnou územně plánovací dokumentaci dané obce – je umístěna buď na stránkách města Říčany, v případě starších ÚP na stránkách obce popř. na stránkách krajského úřadu. Je též možno přijít do dokumentace nahlédnout na zdejší pracoviště úřadu územního plánování, Komenského náměstí 1619. Předpokládáme, že každý projektant při navrhování a zpracování PD záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací pracuje a soulad hlídá. O toto projektanty tímto žádáme.
 6. Podávejte, prosím, žádosti včas, v dostatečném předstihu.

Podávání žádostí a přílohy v odpovídající kvalitě přispěje k urychlení vyřizování agendy. V současné chvíli je minimálně polovina žádostí a příloh neúplných, což vyžaduje zbytečné časové zatěžování pracovníků odboru a tím navyšuje dobu zpracování žádostí.

Ing. Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru ÚPRR

Závazná stanoviska orgánu územního plánování

1. 9. 2018 vešel v účinnost zákon 169/2018 Sb., který novelizoval zákon 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – mimo jiné i stavební zákon – závazná stanoviska úřadu územního plánování.

Legislativní rámec

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb.