Nový územní plán Říčan

Fond: IOP
Program: IOP 
Rok podání: 2010
Zpracovatel dotace: Ing. H. Jarošová/Mgr. D. Pešta (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2010
Konec realizace: 2011 
Celkové náklady: 1 195 100 Kč 
Z toho dotace: 1 166 400 Kč  

Městu Říčany byla přiznána dotace na projekt Návrh územního plánu Říčan v rámci Integrovaného operačního programu, která byla zaměřena na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Obsahem projektu bylo zpracování návrhu ÚP Říčan zpracovatelem – odborným projektantem, což je podstatná součást celého pořizovacího procesu. Práce na pořizování nového ÚP probíhají v souladu s postupy stanovenými stavebním zákonem a v souladu s předpokládaným harmonogramem prací.