Družstevní, U Kina

Rozsah prací:

  • Záměrem města je vyřešit současný nevyhovující stav, kdy vozidla parkují na chodníku a v jízdním pruhu v ulici Družstevní.
  • V rámci rekonstrukce došlo k odstranění starého chodníku v ulici Družstevní mezi jednotlivými vstupy do domů a vybudování bezpečných parkovacích zálivů. Dále byla provedena oprava chodníku v ulici U Kina. Vozovky v obou ulicích dostaly nový asfaltový povrch. Opravou prošel i propojovací chodník a schody k věžáku v Plynární. V Družstevní ulici byly osazeny betonové truhlíky s okrasnými dřevinami. Doplněn byl nový mobiliář podle příní rezidentů. Celková cena této investiční akce je 6 230 000Kč.

Zahájení prací: srpen 2022
Dokončení: říjen 2022
Zhotovitel: M-DOST s. r. o.