Tajemník městského úřadu

Rozsah činnosti: Tajemník městského úřadu je zaměstnancem města. Je jmenován a odvoláván starostou města s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu. Je nadřízen všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.

Tajemník městského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.

Podle zákona dále:

  • Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou.
  • Zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů.
  • Stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu.
  • Vydává vnitřní směrnice a další normy jako nástroje řízení městského úřadu.
  • Koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců městského úřadu, sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace.
  • Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědný starostovi.
  • Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním a právem navrhovacím

Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, LL.M.

Tajemník městského úřad Říčany

Kontakty: