Domažlická ulice

Rozsah prací:

  • Chodníky v Domažlické byly opraveny v celé délce ulice (od Smiřických až po Bezručovu). Chodníky dostaly nový povrch ze zámkové dlažby, všude byly osazeny obrubníky. Zbývá doplnit asfaltový pás podél chodníků. V rámci asfaltovacích prací budou opraveny i rozbité části vozovky.

Zahájení prací: konec srpna 2023
Dokončení: začátek září 2023