Botanické centrum u 3. ZŠ

Unikátní Botanické centrum u 3. ZŠ u Říčanského lesa zahrnuje tři části – dešťový biotop, arboretum s venkovní učebnou a barevnou herní zahradu. Projekt město připravilo ve spolupráci s říčanským muzeem a školou. Na dešťový biotop se podařilo získat finanční podporu z OPŽP (Operační program životní prostředí) a MAS Říčansko.

  • Dešťový biotop 
    Dešťový biotop vznikl v nevyužívaném atriu školy. Místo betonové dlažby zde vyrostla zelená oáza. Tento unikátní projekt má ukázat prospěšnost šetrného nakládání s dešťovou vodou. Stromy, keře a traviny budou zavlažovány vodou svedenou z okapů. Pohodlný pohyb přes biotop zajistí dřevěné lávky a chybět nebude ani prostor pro odpočinek a relaxaci s místy pro sezení. Učitelé i děti jistě ocení zajímavý mobiliář pro výuku přírodních věd – například sloup s vodním vírem. Součástí biotopu je i vsakovací polder na zahradě pod atriem a také vrbové altánky, ve kterých děti najdou místo pro odpočinek a „tajemství“. Na dešťový biotop se podařilo získat fi nanční podporu z OPŽP (Operační program životní prostředí). 
  • Arboretum, barevná louka a venkovní učebna 
    Dominantu východní části projektu bude tvořit krásná udržovaná louka s barevnými květy a venkovní třída. Jedná se o zapuštěný kruhový prostor, kde okružní opěrná zídka poslouží jako lavice. Prostor je dlážděný, s centrálním stromem, který poskytuje stín. Zbylý prostor zaplní arboretum s malou sbírkou domácích druhů stromů a keřů. 
  • Barevná a herní zahrada 
    Západní část projektu bude rájem pro děti. Vyroste zde nerezová šestimetrová dvojskluzavka, která využije třímetrové převýšení svažitého terénu. Hned vedle postavíme prolézačky v přírodním stylu. Odpočinek nabídne pohádkový altán ze dřeva, nerezových lan a ze sítí. Tento „zelený pokoj“ pokryjí popínavé rostliny. Na prudkém svahu zasadíme okrasné trávy, trvalky a na méně svažitém terénu porostou ovocné stromy. Děti určitě ocení i obrovskou venkovní tabuli a hmyzí domečky. Městu se na projekt podařilo získat dotace z Operačního programu životní prostředí a MAS Říčansko.

Zahájení prací: říjen 2021
Dokončení: srpen 2022
Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s. r. o.