Rekonstrukce lesní cesty v říčanském lese – úsek U Obrázku – křižovatka s tehovskou cestou

Fond: Státní zemědělský intervenční fond
Program: Program rozvoje venkova
Rok podání: 2016
Zpracovatel dotace: Mgr. Michaela Kraftová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 1.9. 2016
Konec realizace:  31.3.2017
Celkové náklady:2 212 208 Kč
Z toho dotace: 1 769 766 Kč

Město Říčany projektem „Rekonstrukce lesní cesty v říčanském lese – úsek U Obrázku – křižovatka s tehovskou cestou“ navázala na rozsáhlý projekt oprav cest v říčanských lesích, které byly poničeny při povodních v roce 2012. Jednalo se o rekonstrukci další důležité cesty, která spojuje hlavní odvozní cestu od lokality U Obrázku s tehovskou cestou. Stav cesty byl nevyhovující především po konstrukční stránce. Cesta byla vedena v rovině a z větší části se nachází pod úrovní okolního terénu. Vzhledem k absenci příčného i podélného odvodnění byla často zamokřena a docházelo zde k vytváření erozních rýh. Rovněž neměla dostatečnou únosnou pojezdovou vrstvu, která by unesla těžkou techniku. Cílem projektu je proto rekonstrukce této cesty, odstranění zmíněných nedostatků a povýšení cesty do kategorie 2L 4,5/30.


Účelem projektu bylo provedení úprav stávající nezpevněné lesní cesty na odvozní lesní cestu, která splní parametry cesty 2. třídy (kategorie 2L 4,5/30) s prvky příčného a podélného odvodnění a bude plně vyhovovat současným provozním potřebám lesnického provozu.