Březinova ulice

Rozsah prací:

  • Dokončena byla první etapa opravy Březinovy (v úseku Žižkova po objekt OTS).
  • Povrchu cesty pro pěší a cyklisty byl vyrovnán a zpevněn zasakovací dlažbou.
  • Zároveň bylo opraveno veřejné osvětlení.

Začátek prací: říjen 2022
Dokončení: listopad 2022