Labská ulice

Rozsah prací:

  • Oprava povrchu v krátkém úseku ulice od křížení s Jihlavskou po Dunajskou. 

Začátek prací: 20. července 2022
Předpokládaný konec:  srpen 2022
Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.