Aktuální informace

 • Poplatek za černé popelnice na rok 2024 (platíme až v lednu 2025). Zastupitelé schválili z důvodu změny zákona a nárůstu nákladů navýšení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2024 z 0,45 Kč na 0,80 Kč za litr objemu nádob na směsný komunální odpad (zákon umožňuje sazbu až 1 Kč za litr). Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu v roce 2023 činily téměř 55 milionů Kč. Frekvence svozu se neměnní – černé popelnice budou vyváženy 1x týdně.
Velikost nádoby Ceny na rok 2024 (platíme až v lednu 2025)
60 litrů2 496 Kč
80 litrů3 328 Kč
120 litrů4 992 Kč
240 litrů9 984 Kč
1100 litrů45 760 Kč
nádoby na plast, papír, bioodpadZDARMA
 • Poplatek za popelnice, které využíváme nyní, je nutné uhradit do 31. ledna 2025.
  Výzvy k úhradě popelnic budou rozeslány e-mailem na konci roku 2024. Pokud během prosince 2024 neobdržíte e-mail s výzvou (určitě si zkontrolujte i spam), zřejmě jste e-mailovou adresu při povinném ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci neuvedli. V tom případě vám výzva bude doručena poštou na adresu trvalého pobytu. Poplatky můžete zaplatit i osobně na pokladně MěÚ Masarykovo náměstí 53 (otevírací dobu pokladny a kontakty najdete zde: Odbor finanční | Město Říčany (ricany.cz)
  Všechny potřebné údaje pro zaplacení popelnic zjistíte i pomocí aplikace na webu města. Stačí zadat telefonní kontakt, který jste uvedli při povinném ohlášení k poplatku za popelnice. Aplikaci najdete zde: https://www.ricany.cz/zivotni-situace/odbor-financni/poplatky/mistni-poplatek-za-odkladani-komunalniho-odpadu/?highlight=m%C3%ADstn%C3%AD+poplatek
 • Každý majitel nemovitosti určené k bydlení či k rekreaci, která je zapsána v katastru nemovitostí Říčany, má povinnost podat ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Má-li dům 2 či 3 bytové jednotky, které jsou zapsané v katastru, musí podat ohlášení každý vlastník bytové jednotky. Pokud jste ohlášení neučinili, použijte formulář „ohlášení plátce poplatku“. Najdete jej zde: https://www.ricany.cz/potrebuji-vyridit/formulare/formulare-popelnice/. Formulář vytiskněte, vyplňte, podepište, oskenujte a pošlete na e-mail: zc.ynacir@ydapdo.inesalho. Nebo formulář odevzdejte na podatelně MěÚ Říčany na Masarykově náměstí 53.
 • Chcete si objednat nádobu na plast, papír či bio odpad ZDARMA, nebo změnit velikost nádoby? Vyžijte formulář „ohlášení plátce poplatku – změna“: https://www.ricany.cz/potrebuji-vyridit/formulare/formulare-popelnice/. Formulář vytiskněte, vyplňte, podepište, oskenujte a pošlete na e-mail: zc.ynacir@ydapdo.inesalho. Nebo formulář odevzdejte na podatelně MěÚ Říčany na Masarykově náměstí 53. Po podání přihlášky bude váš požadavek zařazen do změn na následující kalendářní měsíc. Nádoba vám bude doručena / odebrána svozovou společností Marius Pedersen, která vás bude o plánovaném dodání nádoby informovat.
 • Nebyl uskutečněn svoz, nebo chcete nahlásit výměnu poškozené nádoby?
  Kontaktujte přímo společnost Marius Pedersen.

 • Chcete nahlásit problém na stanovišti tříděného odpadu?
  Kontaktujte referentku odpadového hospodářství MěÚ Říčany Kateřinu Fišerovou.