Aktuální informace

 • Poplatek za popelnice, které jste využívali v roce 2023, je nutné uhradit do 31. ledna 2024.
  Výzvy k úhradě popelnic byly rozeslány e-mailem. Pokud jste během prosince 2023 neobdrželi e-mail s výzvou (určitě si zkontrolujte i spam), zřejmě jste e-mailovou adresu při povinném ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci neuvedli. V tom případě vám výzva byla doručena poštou na adresu trvalého pobytu.

  Navíc můžete využít jednoduchou aplikaci na webu města, kde se dozvíte všechny potřebné údaje pro zaplacení popelnic. Stačí zadat telefonní kontakt, který jste uvedli při povinném ohlášení k poplatku za popelnice. Aplikaci najdete zde: https://www.ricany.cz/zivotni-situace/odbor-financni/poplatky/mistni-poplatek-za-odkladani-komunalniho-odpadu/?highlight=m%C3%ADstn%C3%AD+poplatek

  Poplatky můžete zaplatit i osobně na pokladně MěÚ Masarykovo náměstí 53 (otevírací dobu pokladny a kontakty najdete zde: Odbor finanční | Město Říčany (ricany.cz)
Velikost nádobyCena za rok 2023
60 litrů1 404 Kč
80 litrů1 872 Kč
120 litrů2 808 Kč
240 litrů5 616 Kč
1 100 litrů25 740 Kč
nádoby na plast, papír, bioodpadZDARMA

 • Chcete si objednat novou nádobu na směsný komunální odpad, plast, papír či bioodpad, nebo si přejete změnit velikost popelnice?
  Použijte formulář „ohlášení plátce poplatku – změna“. Najdete jej zde: Formuláře popelnice | Město Říčany (ricany.cz). Formulář vytiskněte, vyplňte, podepište, oskenujte a pošlete na e-mail: zc.ynacir@ydapdo.inesalho. Nebo formulář odevzdejte na podatelně MěÚ Říčany na Masarykově náměstí 53. Po podání přihlášky bude váš požadavek zařazen do změn na následující kalendářní měsíc. Nádoba vám bude doručena/odebrána svozovou společností Marius Pedersen, která vás bude o plánovaném dodání nádoby informovat.
 • Každý majitel nemovitosti určené k bydlení či k rekreaci, která je zapsána v katastru nemovitostí Říčany, má povinnost podat ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Má-li dům 2 či 3 bytové jednotky, které jsou zapsané v katastru, musí podat ohlášení každý vlastník bytové jednotky. Pokud jste ohlášení neučinili, použijte formulář „ohlášení plátce poplatku“. Najdete jej zde: Formuláře popelnice | Město Říčany (ricany.cz). Formulář vytiskněte, vyplňte, podepište, oskenujte a pošlete na e-mail: zc.ynacir@ydapdo.inesalho. Nebo formulář odevzdejte na podatelně MěÚ Říčany na Masarykově náměstí 53.

 • Nebyl uskutečněn svoz, nebo chcete nahlásit výměnu poškozené nádoby?
  Kontaktujte přímo společnost Marius Pedersen.

 • Chcete nahlásit problém na stanovišti tříděného odpadu?
  Kontaktujte referentku odpadového hospodářství MěÚ Říčany Kateřinu Fišerovou.

 • Poplatek za černé popelnice na rok 2024 (platíme až v lednu 2025). Zastupitelé na svém prosincovém jednání schválili z důvodu změny zákona a nárůstu nákladů navýšení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2024 z 0,45 Kč na 0,80 Kč za litr objemu nádob na směsný komunální odpad (zákon umožňuje sazbu až 1 Kč za litr). Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu v roce 2023 činily téměř 55 milionů Kč. Frekvence svozu se neměnní – černé popelnice budou vyváženy 1x týdně.
Velikost nádobyCena za rok 2024
60 litrů2 496 Kč
80 litrů3 328 Kč
120 litrů4 992 Kč
240 litrů9 984 Kč
1100 litrů45 760 Kč
nádoby na plast, papír, bioodpadZDARMA