Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin – Říčany

Fond: OPŽP  
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2012 
Zpracovatel dotace: Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 4/2014
Konec realizace: 10/2014 
Celkové náklady:  4 450 671,- Kč
Z toho dotace: 3 808 486,80 Kč 

Cílem projektu je vytvoření zahrady mateřské školy v přírodním stylu tak, aby vyhovovala zdravému vývoji a potřebám dětí, podněcovala jejich fantazii a tvořivost a splňovala nároky na bezpečnost. Dominantními prvky zahrady budou terénní vlny, předěly a rostlinná zákoutí, vědomě a cíleně vytvořená místa, ve kterých se děti mohou seznamovat s přírodou, a kde mohou svobodně pozorovat živočichy a zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Použitými materiály jsou půda, kámen, rostliny a dřevo.