Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany

Název programu:Národní program životní prostředí – Národní plán obnovy
Název žádosti:Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany
Reg. číslo projektu:5211200054
Celkové zdroje projektu:15 774 496 Kč
Způsobilé výdaje projektu:9 716 987,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu:5 186 912,00 Kč
Výše dotace EU:5 830 192,20 Kč
Zahájení projektu:leden 2022
Ukončení projektu:srpen 2023

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Srdíčko v Říčanech, která sídlí v původní vile ze 30. let 20. století.

Projekt řeší následující opatření:

 • komplexní renovace střešních plášťů včetně jejich zateplení
 • zateplení obvodových stěn EPS s příměsí grafitu v tl. 180-200 mm
 • zateplení stropu suterénu EPS s příměsí grafitu v tl. 80-100 mm
 • výměna všech stávajících oken za nová plastová
 • instalace VZT jednotky pro větrání učeben
 • renovace otopné soustavy a výměna zdroje tepla
 • instalace stínící techniky na jihozápadní fasádě (12 ks)
 • komplexní renovace osvětlovací soustavy

Po ukončení realizace by mělo dojít ke snížení:

 • konečné spotřeby energie o 539, 9 GJ/rok, tj. 67, 58 %
 • snížení energie z neobnovitelných zdrojů o 554, 62 GJ/rok, tj. 56, 58 %
 • snížení emisí skleníkových plynů o 106,345 tun/rok, tj. 64, 01 %