Parkoviště Olivova

Záměr projektu: 

  • Z původních třiceti stání zde vznikne cca devadesát míst.
  • Dokončena je nová výsadba – jsme rádi, že se projekt podařil a z nového parkoviště nevznikne jen „betonová plocha. Vysazeno bylo přes třicet stromů – javor, platan, habr, buk a také spousta keřů.
  • Nové parkoviště vyrostlo v těsném sousedství nově budované sportovní haly u gymnázia. Počítá se i s chodníčkem, který propojí parkoviště s Komenského náměstím a Štefánikovou ulicí.
  • Parkoviště bude vybaveno nabíjecí stanicí pro elektromobily.

Zahájení prací: březen 2022
Předpokládaný konec: srpen 2022
Zhotovitel: HES stavební s.r.o
Cena: přes 7 mil. Kč

Parkoviště již slouží motoristům. Stavba byla dokončena o měsíc dříve.