Tělocvična základní školy, Komenského náměstí – PASIV

Operační program životní prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012340
Celkové zdroje projektu:  125 227 056,51

Způsobilé výdaje projektu:87 259 815,66

Výše dotace EU: 26 177 944,69

zahájení projektu: 2021

ukončení projektu: 31. 12. 2023

Projektem dojde k vybudování novostavby tělocvičny při nové budově 1.základní školy Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace, IČ: 63834448.  Tato nová školní budova bude umístěna na Komenského náměstí v Říčanech. Tělocvična bude mít podzemní patro a nadzemní podlaží v pasivním energetickém standardu. Plocha vnitřního hřiště je tvaru obdélníku s venkovním rozměrem tělocvičny 33 x 46,5 m. Střecha tělocvičny bude zelená. Tělocvična je se školou spojena nevytápěnou chodbou.

Cílem projektu je vybudovat novostavbu tělocvičny u základní školy na Komenského náměstí v Říčanech. Budova bude stát na pozemku 1307/15  v kú Říčany u Prahy. Související sítě pak dle stavebního povolení: Celý objekt bude sloužit pro provoz základní devítileté školy včetně jídelny, auly, technického zázemí a školní kuchyně. Tato samostatně fungující budova tělocvičny SO-02 je spojená se školou propojovací chodbou. Venkovní rozměr je 33 x 46,5 m, obestavěný prostor 1985 m2, budova má jedno podzemní patro, jedno nadzemní podlaží. Ve 2. podzemním podlaží se nachází parkoviště. Objekt má vlastní kotelnu a jak škola, tak tělocvična jsou navrženy jako budovy v pasivním energetickém standardu, což je u veřejných staveb takovéhoto rozsahu raritou, obzvláště pak u tělocvičny. Nosná konstrukce tělocvičny je navržena z rámů z lepeného dřeva. Podzemní podlaží jsou ze železobetonu a jedná se o vodostavební konstrukci „bílá vana“. Pro stavbu školy byly zvoleny co nejvíce udržitelné a k životnímu prostředí šetrné materiály a konstrukce. Budova je navržena jako dřevostavba s ohledem na udržitelnost a šetrnost výstavby. Důvodem je pozitivní materiálová bilance CO2, šetrnost při transportu a časová úspora při výstavbě. Dřevo je použito také jinde v budově. Budova je bezbariérová v souladu s vyhláškou š. 398/2009 Sb., a to výtahem.  Ve městě s více než 16 000 obyvateli to bude první objekt v pasivním energetickém standardu, který bude odpovídat 21. století, a především děti budou moci chodit z výuky rovnou v teniskách přímo do tělocvičny a nebudou muset složitě přecházet přes náměstí a přilehlé ulice do jiných sportovišť jako dosud.