Podchod pod tratí

Cíle projektu:

  • Město Říčany obnovilo podchod pod vytíženou železniční tratí Praha – Benešov. Ta vede téměř středem města a město rozděluje. Podchod s bezbariérovým přístupem tak rozšíří možnosti bezpečného překonání kolejí v blízkosti nádraží pro pěší a cyklisty.
  • Historicky se ve stejnych mistech nacházel kamenný podjezd. V rámci modernizace IV. železničního koridoru v roce 2007 byl v těchto místech zabudován betonový tubus, který však nebyl nikdy zprůchodněn. V ulici Barákova byly zamčené dveře a na druhe straně končil zdí. Součástí poměrně technicky složitého projektu bylo vybudování bezbarierového vstupu do podchodu. „Připrava tohoto záměru trvala mnoho let. Velmi komplikované vlastnické vztahy a blízkost dráhy způsobily několikaleté povolování projektu,“ řiká David Michalička, starosta Říčan (Klidné město). „Jsem velmi rád, že se nám podařilo sehnat výraznou finančni podporu ze Státniho fondu dopravní infrastruktury. Díky těmto financím můžeme veřejnosti poskytnout kratší a komfortnější cestu třeba za nákupem, za sportem nebo za volnočasovými aktivitami,“ doplňuje starosta.
  • Stavbu realizovala společnost Raeder & Falge s. r. o. Celkové náklady činily 11 671 000 korun včetně DPH, z čehož většinu – zhruba 9 milionů korun – uhradila dotace SFDI. Podchod je umistěn vedle téměř nové a frekventované asfaltové stezky pro pěší a cyklisty, která propojuje říčanské nádraži s komerčni zónou. Samotný betonový tubus je dlouhý 38 metrů.

Zahájení prací: duben 2021
Dokončení: duben 2022