Nemocniční zařízení

Nemocnice Říčany

Nemocnice Říčany, a. s., patří k menším zdravotnickým zařízením. Její součástí jsou lůžková oddělení interny, jednodenní chirurgie a následné rehabilitační péče. Nemocnice nabízí ošetření v řadě obecných i specializovaných ambulancí. Na lůžkovou a ambulantní péči navazuje oddělení klinické biochemie a hematologie, dále je pacientům k dispozici digitalizované RTG pracoviště. V lednu 2013 získala nemocnice status odborného zdravotnického zařízení, které poskytuje tzv. jednodenní chirurgickou péči.

Na webových stránkách nemocnice naleznete podrobné informace o celém spektru poskytované péče včetně kontaktu na call centrum a on-line objednací systém.

Olivova dětská léčebna

Olivova dětská léčebna, o. p. s., poskytuje dětem lůžkovou péči a léčbu těchto nemocí:

Recidivující a chronická onemocnění dýchacích cest
• Alergická onemocnění dýchacích cest
• Alergická a chronická onemocnění kožní
• Astma bronchiale všech typů
• Nespecifická onemocnění plic
• Stavy po operacích plic

Obezita dětí a mladistvých

Onemocnění kosterní a svalové soustavy
• Rehabilitace poúrazových a pooperačních stavů (překlady z ortopedických klinik a traumacenter)
• Léčba vrozených a získaných ortopedických vad pohybového aparátu

Přijímáni jsou pacienti s doprovodem již od jednoho roku věku dítěte.

Při léčebně funguje rovněž Olivova nadace